Ana Sayfa
İletişim
Oyunlar (meb yasaklamadığı)
Oyunlar (yeni)
Endizin tarihi
Coğrafyası
Admin
Dost Siteler
Özlü Sözler
Resimler
İlginç Bilgiler
Cep Telefonları
Müzeler
Biliyormusunuz
Anlamlı Sözler
Spor Sözleri
İngilzce-Türkçe Çevirici
İl İl Türkiye Tanıtımı
11. Sınıf Tarih Notları
m.ingilizce
Karışımlar
Asp Notları
                        Takvim(calendar)
t1.Text = Calendar2.SelectedDate.ToShortDateString();
t2.Text = Calendar2.SelectedDate.ToLongDateString(); (Günle Beraber)
Calendar2.Caption = "Doğum Tarihi";     (Takvime Başlık)
___________________________________________________________________________
                  MultiWiew/Wiew
protected void LinkButton1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        MultiView1.ActiveViewIndex = 0;
    }
    protected void LinkButton2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        MultiView1.ActiveViewIndex = 1;
 
    }
    protected void LinkButton3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        MultiView1.ActiveViewIndex = 2;
 
    }
___________________________________________________________________________
                  Multiwiew/Bölümler
protected void LinkButton1_Click1(object sender, EventArgs e)
    {
        Multiwiew1.ActiveViewIndex = 0;
    }
    protected void LinkButton2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        Multiwiew1.ActiveViewIndex = 1
    }
___________________________________________________________________________
                Veri Tabanı Çağırma

string veritb="provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; data source=" + Server.MapPath("App_Data/ogrenci.mdb");
OleDbConnection veri = new OleDbConnection(veritb);
veri.Open();
Response.Write(
 
 
public partial class _Default : System.Web.UI.Page { string s1, s2; protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { } protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { } protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e) { t1.Text = s1 + s2; } protected void Button1_Click1(object sender, EventArgs e) { t1.Text = t1.Text + " " + DropDownList1.SelectedValue.ToString(); } protected void Button2_Click1(object sender, EventArgs e) { t1.Text = t1.Text + " " + DropDownList2.SelectedValue.ToString(); }

___________________________________________________________________________

                                         VERİ TABANINA VERİ EKLEME

OleDbConnection

baglan.Open();

 

komut.Parameters.AddWithValue(

komut.Parameters.AddWithValue(

komut.ExecuteNonQuery();

baglan.Close();

baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data source=" + Server.MapPath("App_Datavt4.mdb"));OleDbCommand komut = new OleDbCommand("insert into Tablo1(adsoy,numara) values(@adsoy,@numara)", baglan);"@adsoy",t1.Text);"@numara", t2.Text);

Bugün 1 ziyaretçi (4 klik) kişi burdaydı!


=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=